• upload/web/50/504731/slide/2018/08/01/08/51/153311347755.jpg
  • upload/web/50/504731/slide/2018/08/01/08/52/153311354978.jpg
  • upload/web/50/504731/slide/2018/08/01/08/52/15331135628.jpg
  • upload/web/50/504731/slide/2018/08/01/08/52/153311357797.jpg
  • upload/web/50/504731/slide/2018/08/01/08/53/153311359476.jpg

[Bếp]Sử dụng chức năng thời gian bếp điện từ, bếp hồng ngoại

Thời gian đăng: 18-10-2016 16:30 | 360 lượt xemIn bản tin

Chức năng hẹn giờ trên bếp hồng ngoại hoặc bếp điện từ:

 

- Bạn có thể sử dụng chức năng hẹn giờ theo 2 cách sau:

 

• Bạn có thể sử dụng nó như công cụ nhắc nhở thời gian bạn cần nấu món gì đó cần khống chế độ chin, sôi ….

• Bạn có thể thiết lập nó để hẹn giờ tắt bếp sau 1 khoảng thời gian nào đó 

• Thời gian hẹn giờ lên đến 99 phút 

 

 Sử dụng chức năng thời gian như công cụ nhắc nhở, sau khi hết thời gian thì bếp vẫn tiếp tục nấu bình thường

 

Nếu bạn không lựa chọn bất kỳ vùng nấu nào 

 

1.  Chắc chắn rằng bếp đang nấu Make sure the cooktop is turned on. 
Lưu ý: Bạn có thể sử dụng chức năng nhắc nhở thời gian trên bếp điện từ thậm chí khi bạn không cần lựa chọn khu vực nấu nào

2. Chạm vào biểu tượng thời gian, đèn thời gian sẽ bắt đầu nháy và nó sẽ hiện lên “00” 

3. Thiết lập tăng giảm “-” hoặc “+” 

bếp điện từ - bếp hồng ngoại Công cụ nhắc nhở thời gian

Lưu ý: Chạm “-” hoặc “+” mỗi 1 lần để tăng hoặc giảm 1 phút 

Chạm và giữ “-” hoặc “+” mỗi 1 lần để tăng hoặc giảm 10 phút 

 

Bếp điện từ - Bếp hồng ngoại Điều chỉnh thời gian nhắc nhở

 

4. Khi thời gian được thiết lập, nó sẽ bắt đầu đếm ngược ngay lập tức. Đèn sẽ duy trì báo hiệu lien tục và sẽ nhấp nháy mỗi 5 giây 

Bếp điện từ - Bếp hồng ngoại, đèn báo hiệu thời gian


5. Để huỷ bỏ chức năng này, chạm vào nút “Timer” thời gian sẽ bị huỷ bỏ và đèn sẽ hiện lên “00” sau đó là “--”.

 

Hủy hẹn giờ bếp điện từ, bếp hồng ngoại


6. Bếp kêu bíp 30 giây để báo hiệu và khi đèn báo “- - “ tức là đã kết thúc thời gian nhắc nhở. 

Hẹn giờ nhắc nhở bếp điện từ và bếp hồng ngoại

Lưu ý: Bếp sẽ tiếp tục nấu bình thường, đây chỉ là chức năng nhắc nhở, nó không phải là chức năng hẹn giờ tắt bếp 

 


 Thiết lập chức năng hẹn giờ tắt bếp trên bếp hồng ngoại/ bếp điện từ: 

 

1. Lựa chọn vùng nấu bạn cần hẹn giờ tắt. (ví dụ như vùng số 2)

Hẹn giờ tắt bếp điện từ

2.  Chạm vào biểu tượng Timer, đèn sẽ hiển thị số 30 

3. Chạm để thiết lập chức năng hẹn giờ 

Hẹn giờ tắt bếp hồng ngoại và bếp điện từ


Lưu ý: Chạm “-” hoặc “+” mỗi 1 lần để tăng hoặc giảm 1 phút 

   Chạm và giữ “-” hoặc “+” mỗi 1 lần để tăng hoặc giảm 10 phút 

 

4. Khi thời gian được thiết lập, nó sẽ bắt đầu đếm ngược ngay lập tức. Đèn sẽ duy trì báo hiệu lien tục và sẽ nhấp nháy mỗi 5 giây.

Bếp điện từ - Bếp hồng ngoại, đèn báo hiệu thời gian

Lưu ý: Đèn chấm đỏ sẽ hiện thị cạnh nút công suất khi lựa chọn vùng nấu ngụ ý vùng nấu này đang được hẹn giờ 

Hướng dẫn hẹn giờ tắt bếp điện từ

5. Để huỷ bỏ chức năng này, lựa chọn vùng nấu và chạm vào nút “Timer” thời gian sẽ bị huỷ bỏ và đèn sẽ hiện lên “00” sau đó là “--”.

Hướng dẫn hủy bỏ chức năng hẹn giờ bếp điện từ


6. Khi hết thời gian hẹn giờ, vùng nấu được lựa chọn sẽ tắt 

Hẹn giờ nhắc nhở bếp điện từ và bếp hồng ngoại


Chú ý: Các vùng nấu không hẹn giờ thì vẫn hoạt động bình thường nếu trước đó nó vẫn đang được sử dụng 

 

  Thiết lập chức năng hẹn giờ cho hơn 1 vùng nấu: 

①. Nếu có hơn 1 vùng nấu sử dụng chức năng hẹn giờ thì đèn sẽ hiển thị giờ hẹn của vùng nấu nhỏ nhất (Ví dụ: vùng 1 thiết lập hẹn 3 phút, vùng 2 thiết lập hẹn giờ 6 phút thì chỉ hiện hẹn giờ vùng nấu 1) 

Lưu ý: Chấm đỏ sẽ sáng bên cạnh đèn công suất được chọn hẹn giờ 


          Hẹn giờ tắt bếp cho nhiều vùng nấu bếp hồng ngoại

 

②. Khi vùng nấu hết giờ hẹn, khu vực nấu nào hẹn giờ sẽ tự động tắt 

hẹn giờ tắt bếp

LƯU Ý: Nếu bạn muốn thay đổi thời gian, bạn phải làm lần lượt từ bước 1 

Bình luận
Danh mục sản phẩm
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hotline HN 01275 888899
Hotline HCM 0906 77 8338
Fanpage Facebook
Video Giới Thiệu
Các chính sách và dịch vụ hỗ trợ khách hàng
Đối tác dưới

ban le san          bản lề giảm chấn